Infektioiden torjunta

Julkaistu 7.1.2015 • Päivitetty 10.6.2016

Hoitoon liittyvillä infektioilla (HLI) tarkoitetaan terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota. Merkittävä osa hoitoon liittyvistä infektioista voidaan ehkäistä tehokkailla torjuntatoimilla. Näin voidaan estää Suomessakin satoja kuolemia ja välttää 200–500 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset.

Tällä kurssilla ohjaamme tehokkaaseen infektioiden torjuntaan ja kerromme hoitoon liittyvistä infektioista (HLI). Kurssin jälkeen tiedät, mitä hoitoon liittyvät infektiot ovat ja osaat ehkäistä niitä omassa työssäsi.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä Meilahden kolmiosairaalassa ja vetää HYKS:n infektioidenntorjuntayksikköä.

LT Juha Suhonen on infektiosairauksien, sisätautien ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja toimii HYKS:n Infektioklinikassa.

Katariina Kainulainen on sisätatutien ja infektiosairauksien erikoislääkäri ja toimii infektiolääkärinä HUS:ssa Jorvin ja Lohjan sairaaloissa.

Hygieniahoitaja Päivi Kaivonen toimii HUS:ssa infektioidentorjuntayksikössä.

Sairaanhoitaja Mia Ketonen toimiii TYKS:n infektio-osastolla

Hygieniahoitaja Irma Weijo toimii HUS:ssa infektioidentorjuntayksikössä.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

40 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja muu terveydenhuollon henkilöstö.

Arviot

/ 14872 arviota
Pidin erityisesti lopussa olevista kysymyksistä, joilla pystyi varmistamaan että on omaksunut kurssin asioita.
Kurssin keskeisin anti oli omien työskentelytapojen arviointi.
Konkretisoitui miksi hyvä (käsi)hygienia hoitopaikoissa on niin tärkeää