Potilasvahingot ja valvonta

Julkaistu 7.1.2015

Potilasvahinkolaissa säädetään terveyden- ja sairaanhoidossa potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta. Terveydenhuollon ammattilaisen koulutusta ja toimintaa puolestaan säädellään monella lailla.

Kurssin käytyäsi tiedät potilasvahinkojen käsittelyperiaatteet, tunnet potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön perusasiat potilasvahinkojen osalta ja ymmärrät terveydenhuollon toiminnan valvontaan liittyvät periaatteet. Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki kliinistä työtä tekevät lääkärit, mutta se soveltuu myös muille terveydenhuollon työntekijöille.

Tekijät

dosentti, LT, OTT Lasse Lehtonen työskentelee hallintoylilääkärinä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja terveysoikeuden professorina Helsingin yliopistossa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

Kliinistä työtä tekevät lääkärit ja terveydenhuollon työntekijät

Arviot

/ 7743 arviota
Vakuutusasiat ovat minulle vieraita ja koin oppineeni niistä paljon.
On hyvä tietää, mitkä eri hoitovirheet kuuluvat potilasvakuutuksen piiriin.
Hyvää kertausta ja uutta asiaa.