Vaaratapahtumien raportointi ja korjaavat toimet

Julkaistu 7.1.2015 • Päivitetty 15.2.2018

Korkealaatuisten terveyspalveluiden perustehtävänä on tuottaa turvallista hoitoa potilaille. Laadukkaan hoidon yhtenä edellytyksenä on matalan kynnyksen raportointijärjestelmä, jolla voidaan helposti ilmoittaa potilaille aiheutuneet vaaratilanteet. Organisaatioilla on velvollisuus pitää yllä vaaratapahtumien raportointijärjestelmää, jonka avulla potilasturvallisuutta pystytään parantamaan.

Kurssilla opit ymmärtämään vapaaehtoisen raportointijärjestelmän merkityksen potilasturvallisuuden kehittämisessä sekä tietämään, miksi vaaratapahtumasta raportointi on kaikkien ammattiryhmien vastuulla. Lisäksi opit tuntemaan vaaratapahtuman käsittelyprosessin.

Tekijät

Sari Palojoki, Fil.tri, TtM, toimii HUS Yhtymähallinnon Hallintoylilääkärin ryhmän potilasturvallisuuspäällikkönä ja Uudenmaan maakunnan SOTE-järjestelijän työtehtävissä.

Eija Isolahti, hallintot. maisteri, esh, toimii HUS Yhtymähallinnon kehittämispäällikkönä ja HUS Apotti-hankepäällikkönä.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

15 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset

Arviot

/ 7794 arviota
Hyvä yhteenveto ja selkeyttävä tietopaketti.
Antoi tukea hoitotyöhön.