Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle

Julkaistu 5.4.2017

Hoitohenkilökunnalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä. Hoitaja tarkistaa viime kädessä, että oikea potilas saa oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikein annosteltuna.

Lääketietokeskuksen tuottama kolmesta verkkokurssista koostuva kokonaisuus kouluttaa turvalliseen lääkehoitoon. Aihetta käsitellään sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden näkökulmasta. Teemoina ovat myös kotihoidon lääkitysturvallisuus sekä haitta-vaikutusten käsittely ja raportointi.

Kurssit ovat käytännönläheisiä. Ne sisältävät yli 30 aktivoivaa potilastapauksiin liittyvää tehtävää ja 10 lyhyttä opetusvideota. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista.

Suoritettuasi kokonaisuuden ensimmäisen kurssin ymmärrät, miten keskeinen ja vastuullinen rooli sinulla on onnistuneen ja turvallisen lääkehoidon toteutuksessa, mistä turvallinen lääkehoito koostuu ja mihin asioihin sinun tulee kiinnittää huomiota työssäsi estääksesi lääkityspoikkeamia.

Toisen verkkokurssin avulla vahvistat asiakkaan kotona tapahtuvan lääkehoidon osaamistasi. Kurssilla opit tunnistamaan kotihoidon asiakkaan lääkehoidon ongelmakohdat ja saat vinkkejä mm. lääkehoidon ohjaamiseen ja neuvontaan.

Lääkityspoikkeama voi sattua missä ja kenelle tahansa, niin sairaalassa kuin kotihoidon ympäristössä. Kokonaisuuden viimeisessä osiossa opit tunnistamaan yleisimmät haittavaikutustilanteet ja tekemään lääkkeiden haittavaikutusepäilyistä ilmoituksen. Ilmoittamalla haittavaikutusepäilyt autat kerryttämään ajantasaista turvallisuustietoa lääkevalmisteista ja parannat potilasturvallisuutta.

Verkkokurssit on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille. Ne soveltuvat myös sairaanhoitajille ja muille lääkehoitoa toteuttaville hoitotyön ammattilaisille.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Turvallinen lääkehoito hoitotyössä (Verkkokurssi)
  • Kotihoidon lääkitysturvallisuus (Verkkokurssi)
  • Lääkehaitta — miten toimin? (Verkkokurssi)
Avaa koulutuskokonaisuus

Oppimateriaali

Koulutuskokonaisuus

Laajuus

3 tuntia

Kohderyhmä

Perus- ja lähihoitajat, sairaanhoitajat ja muut lääkehoitoa toteuttavat hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 15 arviota