Farmakologia ja toksikologia

Julkaistu 12.2.2014

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia -teos perehdyttää lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Se tukee lääkkeiden tarkoituksenmukaista, oikeaa ja turvallista käyttöä.

Teoksessa esitellään laajasti elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologiaa. Lääkeaineita koskevan tiedon omaksuminen ja soveltaminen helpottuu, kun tiedot sairauden etiologiasta, mekanismeista ja oireista yhdistyvät farmakodynamiikan perusteisiin.

Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja. Teoksessa käsitellään uusimpia ja vasta markkinoille tulossa olevia lääkeaineita sekä entistä kattavammin niitä lääkeaineita ja hoitomuotoja, joiden merkitys on viime vuosina lisääntynyt.

Perusasiat esitetään havainnollisesti, erityisesti lääkeaineryhmiä ja yksittäisiä lääkeaineita käsitteleviä lukuja on selkeytetty helpottamaan keskeisten asioiden omaksumista. Monipuolinen nelivärinen kuvitus tukee asioiden ymmärtämistä.

Toimittajat

Olavi Pelkonen on emeritus professori Oulun yliopistosta. LL 1973, LKT 1973, dosentti 1979.

Heikki Ruskoaho on professori Helsingin yliopistossa. LL 1978, LKT 1983, dosentti 1986

Jukka Hakkola on professori Oulun yliopistossa. LL 1994, LT 1996, dosentti 2004.

Risto Huupponen on professori Turun yliopistossa. Hän toimii Tykslab:n ylilääkärinä. LL 1978, LKT 1984, dosentti 1986.

Ewen MacDonald on yliassistentti Itä-Suomen yliopistossa. B.Sc (Hons) 1971; FaT 1978

Eeva Moilanen on professori Tampereen yliopistossa. LL 1985, LT 1989, dosentti 1994.

Markku Pasanen on professori Itä-Suomen yliopistossa. LT 1989, dosentti 1990.

Mika Scheinin on professori Turun yliopistossa. Hän toimii ylilääkärinä TYKS.ssa. LL 1977, LKT 1984, dosentti 1986.

Kirsi Vähäkangas on professori Itä-Suomen yliopistossa. LL 1977, LKT 1981, dosentti 1986.

Kirjoittajat

 • Anna-Liisa Enkovaara, LL
 • Jukka Hakkola, LT, professori
 • Seppo Heinonen, LT, professori
 • Kalle Hoppu, LKT, professori
 • Ilpo Huhtaniemi, LKT, professori
 • Heikki Huikuri, LKT, professori
 • Risto Huupponen, LKT, professori
 • Risto Juvonen, FT, dosentti
 • Antti Kaipia, dosentti
 • Eija Kalso, LKT, professori
 • Risto Kerkelä, LT, dosentti
 • Tapani Keränen, LKT, dosentti
 • Riku Korhonen, LT
 • Esa Korpi, LT, professori
 • Lauri Lehtimäki, LT
 • Ewen Macdonald, FaT
 • Eeva Moilanen, LT, Professori
 • Päivi Myllynen, LT
 • Jukka Mäenpää, LT, dosentti
 • Riina Nieminen, FT
 • Klaus Olkkola, LKT, professori
 • Ilari Paakkari, LKT, professori
 • Markku Pasanen, LT , professori
 • Olavi Pelkonen, LKT, professori
 • Ullamari Pesonen, FT, professori
 • Ulla Puistola, LKT, dosentti
 • Hannu Raunio, LKT, professori
 • Juha Rinne, LT, professori
 • Per Rosenberg, LKT, professori
 • Heikki Ruskoaho, LKT, professori
 • Veijo Saano, LKT, dosentti
 • Eeva-Riitta Savolainen, LKT, dosentti
 • Kai Savolainen, LKT, professori
 • Eriika Savontaus, LT, dosentti
 • Mika Scheinin, LKT, professori
 • Timo Seppälä, LKT, dosentti
 • Risto Tuimala, LKT, dosentti
 • Marjo Tuppurainen, LT, dosentti
 • Taina Turpeenniemi-Hujanen, LKT, professori
 • Miia Turpeinen, dosentti
 • Katriina Vuolteenaho, LT
 • Kirsi Vähäkangas, LKT, professori
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

1234 artikkelia

Kohderyhmä

 • lääkärit
 • lääketieteen opiskelijat
 • kaikki terveydenhuoltoalalla ja lääketeollisuudessa työskentelevät

ISBN

978-951-656-630-9

Arviot

/ 25 arviota