Farmakologia ja toksikologia

Julkaistu 12.2.2014

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia -verkko-oppikirjasta on päivitetty seuraavat osuudet

Farmakologian yleisperiaatteet

 • Farmakologian merkitys lääketieteessä, farmakodynamiikka, farmakokinetiikka

Kemialliset välittäjäaineet

 • Autonomisen hermoston välittäjäaineet, Kolinerginen neurotransmissio ja siihen vaikuttavat lääkeaineet, Adrenerginen neurotransmissio ja siihen vaikuttavat lääkeaineet, Keskushermoston välittäjäaineet ja reseptorit

Sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon käytettävät lääkeaineet

 • Verisuonten ja sydänlihaksen toiminnan säätely sekä lääkeaineiden vaikutukset, Munuaisten toimintaan vaikuttavat lääkkeet, Verenpainelääkkeet, Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet, Sepelvaltimotautilääkkeet, Lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet, Antitromboottiset lääkkeet, Rytmihäiriöiden lääkkeet

Keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet

 • Keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet, Neurologiset lääkkeet, Psyykenlääkkeet, Riippuvuus ja väärinkäyttö, Anestesia-aineet ja puudutteet

Aineenvaihduntaan ja lisääntymisjärjestelmään vaikuttavat lääkeaineet

 • Diabetes, lihavuus, metabolinen oireyhtymä, Endokriiniseen järjestelmään vaikuttavat lääkeaineet, Lisääntymisjärjestelmään vaikuttavat lääkeaineet

Silmälääkkeet

 • Silmätaudeissa käytettävät lääkeaineet

Vitamiinit, hivenaineet, antioksidantit ja kasvirohdosvalmisteet

 • Vitamiinit, hivenaineet ja antioksidantit, Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet

Muiden osuuksien päivitykset julkaistaan syyskuussa 2017.

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia -teos perehdyttää lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Se tukee lääkkeiden tarkoituksenmukaista, oikeaa ja turvallista käyttöä.

Teoksessa esitellään laajasti elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologiaa. Lääkeaineita koskevan tiedon omaksuminen ja soveltaminen helpottuu, kun tiedot sairauden etiologiasta, mekanismeista ja oireista yhdistyvät farmakodynamiikan perusteisiin.

Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja. Teoksessa käsitellään uusimpia ja vasta markkinoille tulossa olevia lääkeaineita sekä entistä kattavammin niitä lääkeaineita ja hoitomuotoja, joiden merkitys on viime vuosina lisääntynyt.

Perusasiat esitetään havainnollisesti, erityisesti lääkeaineryhmiä ja yksittäisiä lääkeaineita käsitteleviä lukuja on selkeytetty helpottamaan keskeisten asioiden omaksumista. Monipuolinen nelivärinen kuvitus tukee asioiden ymmärtämistä.

Toimittajat

Heikki Ruskoaho, professori, Helsingin yliopisto

Jukka Hakkola, professori, Oulun yliopisto

Risto Huupponen, professori, Turun yliopisto, Tykslab:n ylilääkärinä

Anu Kantele, FK, LT, SVS, dosentti, Auroran sairaala

Esa Korpi, LT, professori, Helsingin yliopisto

Eeva Moilanen, professori, Tampereen yliopisto

Petteri Piepponen, FaT, Helsingin yliopisto

Eriika Savontaus, LT, dosentti, Turun yliopisto

Olli Tenhunen, LT, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea

Kirsi Vähäkangas, professori, Itä-Suomen yliopisto

Kirjoittajat

 • Veli-Jukka Anttila LT, dosentti
 • Anna-Liisa Enkovaara LL
 • Marja Forsell FM
 • Jukka Hakkola LT, prof.
 • Seppo Heinonen LT, professori
 • Kalle Hoppu LKT professori
 • Ilpo Huhtaniemi LKT, professori
 • Heikki Huikuri LKT, professori
 • Risto Huupponen LKT, professori
 • Mari Hämäläinen FT
 • Sakari Jokiranta LKT, dosentti
 • Risto Juvonen FT, dosentti
 • Antti Kaipia dosentti
 • Eija Kalso LKT, professori
 • Anu Kantele dosentti, FK, LT, SVS
 • Risto Kerkelä LT, dosentti
 • Tapani Keränen LKT, dosentti
 • Tamim Khawaja LL, infektiotautien erikoislääkäri
 • Esa Korpi LT, professori
 • Hanna-Maija Kuusisto
 • Reetta Kälviäinen LT, professori
 • Lauri Lehtimäki LT
 • Eeva Leinonen
 • Tiina Leppänen FT
 • Anni-Maija Linden
 • Johanna Magga
 • Eeva Moilanen LT, professori
 • Päivi Myllynen LT
 • Jukka Mäenpää LT, dosentti
 • Mikko Niemi LT, professori
 • Riina Nieminen FT
 • Klaus Olkkola LKT, professori
 • Pirkko Paakkari LKT
 • Ullamari Pesonen FT, professori
 • Petteri Piepponen FaT, assistentti
 • Ulla Puistola LKT, dosentti
 • Hannu Raunio LKT, professori
 • Juha Rinne LT, professori
 • Matti Ristola LKT dosentti
 • Heikki Ruskoaho LKT, professori
 • Jaana Rysä FT, professori
 • Outi Salminen dosentti
 • Tiina Santonen
 • Eeva-Riitta Savolainen LKT, dosentti
 • Kai Savolainen LKT, professori
 • Eriika Savontaus LT, dosentti
 • Mika Scheinin LKT, professori
 • Heli Siikamäki LL
 • Helene Stockmann-Juvala
 • Olli Tenhunen LT, ylilääkäri
 • Heikki Testilä
 • Jorma Toppari LT, professori
 • Aleksi Tornio
 • Risto Tuimala LKT, dosentti
 • Marjo Tuppurainen LT, dosentti
 • Taina Turpeenniemi-Hujanen LKT, professori
 • Miia Turpeinen dosentti
 • Martti Vaara LKT dosentti professori (h.c)
 • Katriina Vuolteenaho LT
 • Kirsi Vähäkangas LKT, professori
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

1234 artikkelia

Kohderyhmä

 • lääkärit
 • lääketieteen opiskelijat
 • kaikki terveydenhuoltoalalla ja lääketeollisuudessa työskentelevät

ISBN

978-951-656-630-9

Arviot

/ 28 arviota