Gastroenterologia ja hepatologia

Julkaistu 19.2.2013

Teoksessa käsitellään maha-suolikanavan oireita sekä diagnostiikka- ja päivystysongelmia. Lisäksi käydään systemaattisesti läpi GI-kanavan ja maksan sairaudet, diagnostiikka ja ajantasainen suomalainen hoitokäytäntö.

Lääketieteellinen kehitys maha-suolikanavan sairauksien tutkimuksessa ja hoidossa on viime vuosina ollut nopeaa. Myös tautikirjomme on muuttunut: helikobakteeripositiivinen ulkustauti on yhä harvinaisempi, mutta tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet voimakkaasti. Sairastuvuus ja kuolleisuus maksakirroosiin ovat Suomessa Euroopan huippua. Kirroosisairastuvuuden myötä myös maksasyöpä lisääntyy voimakkaasti. Väestön ikääntyminen lisää kaikkia maha-suolikanavan syöpiä ja asettaa diagnostiikalle, seulonnalle ja hoidolle uusia haasteita.

Aineisto sisältää runsaasti taulukoita ja kuvitusta sekä hoitokaavioita.

Gastroenterologia ja hepatologia -oppikirja on tarkoitettu laajalle lukijakunnalle opiskelijoista erikoislääkäreihin. Selkeine hoito-ohjeineen se tarjoaa tietoa myös muiden erikoisalojen edustajille ja gastroenterologisten potilaiden hoitoon osallistuvalle hoitohenkilökunnalle.

Toimittajat

Martti Färkkilä on Helsingin yliopiston professori. Hän toimii ylilääkärinä HYKS:n Medisiinisessä tulosyksikössä, Gastroenterologian klinikassa. LL 1978, LKT 1988, sisätautien dosentti 1994, Sisätautien erikoislääkäri 1986, gastroenterologian erikoislääkäri 1990.

Helena Isoniemi toimii ylilääkärinä Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikassa HYKS:ssa. LKT 1991, kirurgian dosentti 1993, kirurgian erikoislääkäri 1983.

Katri Kaukinen on sisätautiopin professori Tampereen yliopistossa. Hän toimii ylilääkärinä Seinäjoen keskussairaalassa. LL 1990, LKT 2000, sisätautiopin dosentti 2003. Sisätautien erikoislääkäri 1997, gastreoenterologian erikoislääkäri 2000.

Pauli Puolakkainen toimii professorina ja ylilääkärinä Helsingin yliopiston kliinisellä laitoksella. LL 1984, LKT 1989, kokeellisen kirurgian dosentti 1994, gastrokirurgian dosentti 1999, kirurgian erikoislääkäri 1991, gastrokirurgian erikoislääkäri 1994.

Kirjoittajat

 • Perttu Arkkila, LT, dosentti
 • Johanna Arola, LT, dosentti
 • Pekka Collin, LT, dosentti
 • Martti Färkkilä, LKT, professori
 • Helena Gylling, professori
 • Leena Halme, LKT, dosentti
 • Jorma Halttunen, LKT, dosentti
 • Markku Heikkinen, LT, dosentti, Gastroenterologi
 • Markku Hillilä, LT
 • Kari-Matti Hiltunen, LT, dosentti
 • Helena Isoniemi, LKT, professori
 • Hannu Jalanko, LKT, professori
 • Heikki Joensuu, LKT, professori
 • Kalle Jokelainen, dosentti
 • Heikki Järvinen, LKT, professori
 • Risto Kaaja, LKT, professori
 • Matti V. Kairaluoma, LT
 • Marko Kalliomäki, LT, EL, dosentti
 • Ilkka Kantonen, LT, dosentti
 • Tuomo Karttunen, LKT, dosentti
 • Katri Kaukinen, dosentti, erikoislääkäri/apulaisopettaja
 • Esko Kemppainen, LKT, dosentti
 • Tuula Kiviluoto, LKT, professori
 • Anna-Maria Koivusalo, LT, dosentti
 • Antti Koivusalo, LT, dosentti
 • Arto Kokkola, dosentti, Osastonlääkäri
 • Kaija-Leena Kolho, dosentti, vt. professori
 • Jari Koskenpato, LT
 • Marja-Leena Kylänpää, dosentti
 • Päivi Kärkkäinen, LKT
 • Helena Kääriäinen, LKT, professori
 • Eila Lantto, LKT, TtT
 • Rauli Leino, dosentti
 • Anna Lepistö, LL, LT, dosentti
 • Ari Leppäniemi, LKT, professori
 • Harry Lindahl, LKT, dosentti
 • Markku Luostarinen, LT, dosentti
 • Jukka-Pekka Mecklin, professori
 • Panu Mentula, LT
 • Veikko Moilanen, LL, Osastonylilääkäri
 • Jyrki Mäkelä, LKT, professori
 • Heikki Mäkisalo, LKT, dosentti
 • Urpo Nieminen, LKT
 • Isto Nordback, dosentti, LT, MBA
 • Arno Nordin, LT
 • Kirsti Numminen, LT
 • Hannu Nuutinen, LKT
 • Markku Pajala, LL
 • Mikko Pakarinen, LT, dosentti
 • Seppo Parkkila, professori
 • Ville Pettilä, LT, dosentti
 • Anne Pinomäki, LL
 • Jari Punkkinen, LT, osastonylilääkäri
 • Pauli Puolakkainen, professori, ylilääkäri
 • Merja Raade, LL, EL
 • Risto Rintala, LKT, professori
 • Peter Roberts, LKT, professori
 • Tarja Ruuska, LT, dosentti
 • Jari Räsänen, LT
 • Pasi Salmela, LKT, dosentti
 • Paulina Salminen, dosentti
 • Juhani Sand, LT, dosentti
 • Timo Sane, LKT, dosentti
 • Tom Scheinin, LL, LKT, professori
 • Taina Sipponen, LT, erikoislääkäri
 • Markku Walamies, LKT
 • Markku Voutilainen, LKT, dosentti
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

1032 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

ISBN

978-951-656-647-7

Arviot

/ 2 arviota